Iz povijesti…

Odred izviđača “Borongaj” osnovan je 17. travnja 1980. godine, iako tradicija izviđaštva na Borongaju započinje još 1964. godine izgradnjom samog naselja.

Prva izviđačka jedinica koja je okupljala djecu i mlade Borongaja i okolnih naselja bila je 12. četa izviđača “Kondor”, osnovana ranih 60ih godina 20. stoljeća u Odredu izviđača “Mladi partizan”. Rad 12. čete izviđača “Kondor” lagano zamire krajem 60ih, nakon čega skupina učenika tadašnje Osnovne škole Božidara Maslarića (danas Osnovna škola Dobriše Cesarića) osniva Samostalnu družinu “Božidar Maslarić”, koja 1972. godine dobiva svoj redni broj – 39. – i pridružuje se tada jedinom peščeničkom odredu – Odredu izviđača “Ivan Mećar”, a u čijem sastavu ostaje do kraja 70ih.

Osnivačka skupština 39. čete izviđača “Božidar Maslarić” održana je 15. rujna 1972. godine. Za boju naših marama odabrana je bordeaux, po čemu nas prepoznaju izviđači diljem Hrvatske.

Od siječnja 1973. godine do kraja 70ih, 39. četa izviđača “Božidar Maslarić” raste i okuplja sve veći broj članova i voditelja, pa u svibnju i rujnu 1977. osnivamo i Klub brđana “No. 1” te 3. četu poletaraca “Partizan”. Izniman uspjeh, kojeg vežemo u 1979. godinu, je i proglašenje 39. čete najboljom izviđačkom jedinicom u Hrvatskoj!

Sve to, uz porast broja voditelja, dovodi do osnivanja Odreda izviđača “Bratstvo i jedinstvo”, 17. travnja 1980. godine. U rujnu 1985. godine, osnivamo i 15. četu istraživača “Termit” koja okuplja članove od 16 do 20 godina starosti – srednjoškolce i studente. Te godine, naš Odred dobiva svoju prepoznatljivu strukturu i otada okupljamo članove svih uzrasta.

Početkom 90ih, velik broj tadašnjih voditelja priključuje se obrani Lijepe naše, što dovodi do gašenja Odreda u jesen 1991. godine. Iako je rad Odreda prekinut, duh izviđaštva na Borongaju očuvan je kontinuiranim radom Kluba brđana “No. 1”. Osamostaljenjem Republike Hrvatske i uvođenjem demokratskih promjena, omogućeno nam je da i skupine unutar našeg Odreda preuzmu nazive primjerene radu s djecom i mladima, pa se tako ustaljuje naziv “družina” umjesto “četa”, a družine u našem Odredu dobivaju nova imena – Družina poletaraca “Šmarn” i Družina izviđača “Plamen”.

Amblem OI “Bordo jedinica”

Već u jesen 1995. godine, nekadašnji voditelji – entuzijasti, okupljaju prve članove i u veljači 1996. godine službeno osnivaju Odred izviđača “B. J. Borongaj”, kojeg će već 1997. godine preimenovati u Odred izviđača “Bordo jedinica”. Naša će udruga pod tim imenom djelovati do rujna 2015. godine.

Od 1995. godine nadalje, Odred nastavlja s rastom, i već 1999. godine započinjemo s aktivnostima i pri Osnovnoj školi Petra Preradovića u naselju Volovčica. Od kraja 90ih godina, ponovno provodimo sve višednevne izviđačke aktivnosti i okupljamo članove svih uzrasta.

2015. godine, sukladno izmjeni zakonskog okvira, nakon 18 godina donosimo novi Statut i odlukom Skupštine mijenjamo naziv udruge u Odred izviđača “Borongaj”. Osim naziva, najbitnija novost koju smo uveli u naš rad je mogućnost ravnopravnog odlučivanja na sjednicama Skupštine i za maloljetne mlade članice i članove.