Članarina

Obveza svake članice i člana udruge je uplata godišnje članarine. Sredstvima od prikupljenih članarina udruga financira:

– troškove hladnog pogona (knjigovodstvene usluge, poštarinu, zakup prostora i održavanje internetske stranice, troškove službenog mobitela i sl.)

– troškove nastale volontiranjem (svi voditelji su volonteri i za svoj rad ne primaju naknadu)

– troškove edukacije voditelja (seminari, tečajevi, redovna osposobljavanja)

– troškove provedbe tjednih radionica (uredski pribor, potrošni materijal i sl.)

Godišnja članarina u našoj udruzi iznosi 350,00 kn. Svi članovi (odn. njihovi roditelji/skrbnici) članarinu podmiruju uplatom na naš žiro račun/IBAN – HR4923600001101467177. Uplatu članarine ne primamo u gotovini.

Članarinu za tekuću kalendarsku godinu potrebno je uplatiti do 31. ožujka godine za koju se uplaćuje članarina.