Site Overlay

Dužnosti i prava članova

Skupština Odreda izviđača “Borongaj” na svojoj je sjednici 2015. godine donijela Statut kojim definira dužnosti i prava članova.

20.1. Dužnosti članova Odreda su:

 1. djelovanje sukladno ovom Statutu i ostalim aktima Odreda, te poštivanje unutarnjeg ustroja i odluka tijela upravljanja Odreda;
 2. štititi ugled i dostojanstvo Odreda i Izviđačkog pokreta;
 3. prema svojim mogućnostima, sudjelovanje u ostvarivanju programa Odreda;
 4. odgovorno i savjesno obavljanje povjerenih im dužnosti i zadataka;
 5. redovito plaćanje članarine, izuzev za počasne članove.

20.2. Prava članova Odreda su:

 1. da sudjeluju u upravljanju Odredom davanjem predloga, iznošenjem mišljenja i stavova, te zavisno o uzrastu, donošenjem odluka, poštujući demokratski način rasprave i odlučivanja;
 2. da, zavisno o uzrastu, biraju i budu birani u tijela upravljanja Odreda;
 3. da, zavisno o uzrastu, budu imenovani predstavnicima Odreda u tijelima institucija ili drugih organizacija;
 4. biti informirani o radu Odreda i njegovih tijela;
 5. sudjelovanje u aktivnostima Odreda;
 6. primanje i davanje odgojno-obrazovne ponude, odnosno stjecanje i prenošenje znanja, vještina i stavova;
 7. stjecati izviđačka zvanja, kvalifikacije i licence;
 8. koristiti obilježja Odreda;
 9. koristiti prava i pogodnosti koje proizlaze iz članstva u Odredu;
 10. koristiti pomoć i potporu Odreda u ostvarivanju svojih članskih prava.

Statut možete preuzeti na Statut Odreda izviđača Borongaj, 2015.

Copyright © 2022 BORONGAJ. All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes