Dužnosti i prava članova

Skupština Odreda izviđača “Borongaj” na svojoj je sjednici 2015. godine donijela Statut kojim definira dužnosti i prava članova.

20.1. Dužnosti članova Odreda su:

1) djelovanje sukladno ovom Statutu i ostalim aktima Odreda, te poštivanje unutarnjeg ustroja i odluka tijela upravljanja Odreda;

2) štititi ugled i dostojanstvo Odreda i Izviđačkog pokreta;

3) prema svojim mogućnostima, sudjelovanje u ostvarivanju programa Odreda;

4) odgovorno i savjesno obavljanje povjerenih im dužnosti i zadataka;

5) redovito plaćanje članarine, izuzev za počasne članove.

20.2. Prava članova Odreda su:

1) da sudjeluju u upravljanju Odredom davanjem predloga, iznošenjem mišljenja i stavova, te zavisno o uzrastu, donošenjem odluka, poštujući demokratski način rasprave i odlučivanja;

2) da, zavisno o uzrastu, biraju i budu birani u tijela upravljanja Odreda;

3) da, zavisno o uzrastu, budu imenovani predstavnicima Odreda u tijelima institucija ili drugih organizacija;

4) biti informirani o radu Odreda i njegovih tijela;

5) sudjelovanje u aktivnostima Odreda;

6) primanje i davanje odgojno-obrazovne ponude, odnosno stjecanje i prenošenje znanja, vještina i stavova;

7) stjecati izviđačka zvanja, kvalifikacije i licence;

8) koristiti obilježja Odreda;

9) koristiti prava i pogodnosti koje proizlaze iz članstva u Odredu;

10) koristiti pomoć i potporu Odreda u ostvarivanju svojih članskih prava.

Statut možete preuzeti pritiskom na poveznicu niže .

Statut Odreda izviđača Borongaj, 2015.